Haberler

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin 2020 Genel Kurulu yapıldı

0

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdiği ve 2020 hedeflerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu’nu 24 Ocak 2020 Cuma günü, Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirdi.Türkiye iç ve dış ticaretinin ve deniz turizminin temel yapı taşlarını oluşturan limanları temsil eden TÜRKLİM’in Olağan Genel Kurulu’na, 67 üye liman temsilcilerinin yanı sıra IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı katıldı. İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer’in de konuşmacı olduğu Genel Kurul’da limancılık sektörünün öncelikli hedefleri belirlendi.

“İhracata yönelik elleçlenen yük miktarı arttı”

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç’in açılış konuşmasıyla başlayan Türkiye Liman İşletmecileri Derneği 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan divan seçiminin ardından ‘Dernek Faaliyet Raporu’ üyelerle paylaşıldı. Genç, konuşmasında, 2019 yılında dış ticarette yaşanan daralmaya rağmen yıl sonu rakamı olarak 483 milyon ton elleçleme beklendiğini belirtti. Elleçlenen yük miktarında gerçekleşen yüzde 5’lik artışa bakıldığında limanlara kayan yük miktarının arttığının gözlemlendiğine dikkat çeken Genç, 2018 yıl sonu rakamlarıyla 2019 yıl sonu tahminleri karşılaştırıldığında ihracata yönelik elleçlenen yük miktarında da yüzde 20 büyüme görüldüğünü ifade etti. 2018 yılında 110,4 milyon ton olarak limanlardan gerçekleşen ihracatın 2019 yıl sonu tahminlerine göre 132,4 milyon tona ulaşması öngörülüyor. TÜRKLİM bünyesinde kurulan TÜRKLİM Kariyer Port Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi’nin 2019 yılında belgelendirdiği personel sayısının 2.406 kişi ile tüm yılların üstünde gerçekleştiğini söyleyen Genç, TÜRKLİM’in faaliyetlerinin önemli bir bölümünün kamu kurumlarıyla ilişkilerden oluştuğunu ve bu ilişkileri derinleştirerek kamu otoritesinin çalışmalarına katkı sağlamaya gayret ettiklerini  ifade etti. Geçtiğimiz yıl sonuna doğru görüşe açılan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’nın kapsama alanının, hizmet kalemlerinin belirlenmesi ve işletmelerce yayınlanmasının ötesinde, hizmetlere ilişkin ücretlerin de kamu tarafından belirlenmesi yönünde ısrarlı taleplerin bulunduğunu bildiklerini ifade eden Genç, bunun, ticaretin serbestçe yapılmasını engelleyeceğini ve Türkiye’nin dış ticaretinin kapasite bakımından %89’una hizmet veren limanları zarara uğratmakla kalmayıp, dış ticaretimizin kendisini  de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Konuşmasının devamında TÜRKLİM’in 2020 hedeflerinden bahsetti. 2020 itibariyle TÜRKLİM olarak ‘International Association Ports and Harbors’a üye olunduğunu belirten Genç şöyle devam etti: “Limancılık Faaliyetlerinin Türkiye Ekonomisine Etkisinin Analizi” çalışmasını 2020 yılının ilk çeyreğinde yayınlayacağız. Ankara’da gerçekleştireceğimiz “Bir Ekosistem Olarak Limanlar” Sempozyumu ile de araştırmamızın sonuçlarını tüm paydaşlarımızla paylaşacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştaylarımız da kapsamı zenginleşerek 2020 yılında devam edecek.”

Genel Kurul’a katılan IMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise konuşmasında TÜRKLİM’in çalışmalarının sektörde takdirle karşılandığını belirterek limancılık sektörünün son yıllarda gerçekleştirdiği büyüme ve gelişmeyi gelecekte de göstereceğine inandığını ifade etti. Liman ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin iddiaları titizlikle ele aldıklarını, Dünya Limanları ile mukayese etmek suretiyle incelediklerini, iddia sahipleri ile görüşüp, belge istediklerini ifade eden Kıran, ortaya bu iddiaları doğruluyacak hiçbir bulgu çıkmamıştır dedi.

“İhracatın önünün açılması limanların gelişimine bağlı”

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı da konuşmasında; ihracatın önünün açılmasının limanların önünün açılmasına bağlı olduğunu, limanların şehirleri de birer ekosistem olarak büyüttüğünü belirtti. Avcı şunları söyledi: “Ülkemizin ihracat hedefleri sürekli büyümektedir. Ama limanlarımızın büyük kısmı hala kapasitesinin yarısını kullanmaktadır. Limancılığın daha güçlü daha organize bir şekilde yoluna devam etmesi için; birlikleriyle ve STK’larıyla gelişen ve dayanışan bir sektör olarak yoluna devam etmesi önemlidir.”

TÜRKLİM Genel Kurulu’nun konuğu olan İskenderun Teknik Üniversitesi, Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer de yaptığı konuşmada, limancılık sektörünün önündeki fırsat ve tehditlere değindi. Ürün odaklı ticaretin yerini hizmet odaklı ticaretin aldığına dikkat çeken Esmer, Türkiye’nin üç kıtaya kıyısı olan Akdeniz’de doğal bir köprü ve düğümün merkezi olduğunu, ancak hem kuzeyden hem de güneyden gelişen yollar nedeniyle gücünü kaybettiğini söyledi. Lojistik sektörü büyüme stratejilerinden bahseden Esmer, “Endüstri 4.0 bir seçim değil mecburiyettir. Lojistikle ilgili alanlar bu ilerlemede öncülük etmektedir”, dedi.

Dijital dönüşümün temel hedeflerinin yeni hizmet sunumu, daha mutlu müşteri, daha ucuz operasyon maliyetleri, daha hızlı ve kaliteli hizmet ve paydaşlar ile etkin iletişim olduğunu belirten Esmer, katma değerli hizmetlerin sunulmasında, yaygınlaşan ‘Port-Centric Lojistik’ kavramının yaygın olarak kullanılmaya başlandığına dikkat çekti.  İhracat yönlü, ithalat yönlü, transit yönlü katma değerli hizmet uygulamalarının rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Esmer, Türkiye’deki limanların da bu dönüşümü hayata geçirmesi gerektiğini belirtti. Esmer sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de limancılığın gelişimi için yapılması gerekenleri sıralarsak, liman merkezli lojistik yaklaşımın benimsenmesi, yeteneklerimize odaklanma, dış kaynak kullanımı(outsourcing), güçlü hizmet yapısı oluşturma, işgücü yoğun alanlardan otomasyona geçilmesi, konsolidasyon, maliyet düşüren global hatlara yönelinmesi, AR-Ge ve yetenek geliştirmeye yatırım, bölgesel ticarete odaklanma konularına eğilmemiz önemlidir.”

Basın Bülteni

Yorumlar

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunlara da göz atın:

Kategoriye Göz Atın: Haberler